Wat moet je weten

De amateurfotografen van de Lelystadse Fotoclub komen, behalve tijdens vakanties en feestdagen, iedere maandagavond van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur bij elkaar in het gebouw van Jeugd Theatergroep Lelystad (Kamp 28-49, 8225 GK Lelystad).

Tijdens de clubavonden wisselen de leden hun kennis uit en delen ze ervaringen over camera’s, fotocomposities en het bewerken van foto’s.

In het jaarprogramma (op deze website) staan alle activiteiten van de club vermeld. Er zijn avonden waarop de leden kunnen kiezen voor een bepaald thema. Daarnaast worden er fotobespreekavonden georganiseerd. De leden hebben inspraak in het programma, dat door de programmacommissie in samenspraak met het bestuur wordt samengesteld.

Driemaal per seizoen wordt er een clubwedstrijd georganiseerd. Het gevarieerde programma omvat ook onderdelen zoals gastsprekers en lezingen.

Mededelingen worden via e-mail en/of tijdens de clubavonden gedaan.

Mocht je interesse hebben om lid te worden dan adviseren we je altijd om een keer een avond te komen bijwonen. Om te zorgen dat we je gastvrij kunnen ontvangen willen we je wel vragen om hiervoor per email aan te melden. Stuur hiervoor een bericht naar info@lfc.nl

Contributie

Voor clubleden geldt een maandelijkse contributie van 10 euro. Het eenmalige inschrijfgeld bij een nieuw lidmaatschap bedraagt 5 euro. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het overmaken van het verschuldigde maandbedrag.

Spelregels

Als lid van de Lelystadse Fotoclub dien je je te houden aan de huisregels van de club. Wij houden het graag gezellig en hebben respect voor elkaar.

Gegevensverwerking

De Lelystadse Fotoclub verwerkt je persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Ik heb nog vragen…

Met het sturen van een e-mail kun je je eventuele vragen stellen of een afspraak maken om een keer een avond te komen bijwonen.