Bestuur

Het bestuur van de Lelystadse Fotoclub bestaat uit vier leden:

  • Marga Wiebenga – Voorzitter
  • Rinse Dijkstra – Secretaris
  • RenĂ© Mans – Penningmeester
  • Marty Hermans – algemeen lid zonder porterfeuille

Het bestuur streeft ernaar om de LFC een levendige fotoclub te houden, waar leden elkaar inspireren en waar we proberen van en vooral met elkaar te leren. In samenspraak met leden zorgen we voor een goed gevuld en afwisselend  jaarprogramma waarin we fotobespreekavonden afwisselen met bijvoorbeeld wedstrijden, ledenpresentaties, themagroepen, gastsprekers en workshops.