Bestuur

Het bestuur van de Lelystadse Fotoclub bestaat uit vier leden: Marga Wiebenga – Voorzitter Rinse Dijkstra – Secretaris RenĂ© Mans – Penningmeester Marty Hermans – algemeen lid zonder porterfeuille Het bestuur streeft ernaar om de LFC een levendige fotoclub te houden, waar leden elkaar inspireren en waar we proberen van en vooral met elkaar te … Meer lezen over Bestuur