Wil je lid van de LFC worden?

Wat moet je weten

De amateurfotografen van de Lelystadse Fotoclub komen, behalve tijdens vakanties en feestdagen, iedere maandagavond van 20:00 tot ca. 22:00 uur bij elkaar in het gebouw van Jeugd Theater groep Lelystad.

Gedurende de Corona maatregelen wordt bekeken of het toegestaan is bij elkaar te komen, anders is er een alternatieve – virtuele – clubavond via Skype.

Tijdens de clubavonden wisselen de leden hun kennis uit en delen hun ervaringen betreffende camera’s, fotocomposities en bewerking van foto’s.

In het jaarprogramma staan alle activiteiten van de club vermeld. Er zijn avonden waarop de leden kunnen kiezen voor een bepaald thema. Daarnaast worden er fotobespreekavonden georganiseerd. Leden hebben inspraak in het programma dat door de programmacommissie in samenspraak met het bestuur wordt samengesteld.

Driemaal per seizoen wordt er een clubwedstrijd georganiseerd en het gevarieerde programma kent verder onderdelen als gastsprekers en lezingen.

Mededelingen worden gedaan via e-mail en/of tijdens de clubavonden.

Contributie

Voor clubleden geldt een contributie van 10 euro per maand. Het inschrijfgeld bij een nieuw lidmaatschap bedraagt eenmalig 5 euro. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het overmaken van het verschuldigde maandbedrag.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail 1 maand van tevoren worden gedaan bij de secretaris en penningmeester.

Spelregels

Als lid van de Lelystadse Fotoclub houd je je aan de huisregels van de club.

Gegevensverwerking

De Lelystadse Fotoclub verwerkt je persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Ik heb nog vragen of wil lid worden

Met het sturen van een e-mail kun je aangeven lid te worden of je verdere vragen aan ons stellen, gebruik de onderstaande knop om een mail te versturen.