Bestuur

Het bestuur van de Lelystadse Fotoclub bestaat uit vier leden:

  • Wim Christiaans – Voorzitter
  • Rinse Dijkstra – Secretaris
  • RenĂ© Mans – Penningmeester
  • Marty Hermans – algemeen lid zonder portefeuille

Het bestuur streeft ernaar om de LFC een levendige fotoclub te houden waar leden elkaar inspireren en waar we proberen van en vooral met elkaar te leren. In samenspraak met de leden zorgen we voor een goed gevuld en gevarieerd jaarprogramma waarin we foto-bespreek-avonden afwisselen met bijvoorbeeld wedstrijden, ledenpresentaties, themagroepen, gastsprekers en workshops.